The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2021

LSID urn:lsid:fossilplants.info:book:3ECABD1C-C219-4F6B-5F58-17873D1EB780
Back

Resheniya i trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po dorabotke i utochneniyu unifitsirovannoj i korrelyatsionnoj stratigraficheskikh skhem Zapadno-Sibirskoj nizmennosti (Tyumen', 21-27 marta 1967)

Title
Resheniya i trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po dorabotke i utochneniyu unifitsirovannoj i korrelyatsionnoj stratigraficheskikh skhem Zapadno-Sibirskoj nizmennosti (Tyumen', 21-27 marta 1967)
Original spelling
Решения и труды Межведомственного совещания по доработке и уточнению унифицированной и корреляционной стратиграфических схем Западно-Сибирской низменности (г. Тюмень, 21-27 марта 1967 г.)
Abbreviation
Reshen. Trudy Mezhved. Soveshch. Stratigraf. Skhem Zap.-Sib. Nizm.
Authors/Editors
Rostovtsev N. N.  
Place
Tyumen'