IDNAME urn:idName:fossilplants.info:supragenus:4EF2C7A6-BC43-452C-708B-E93CB6033A69 supragenus
Back

Pteridospermidae

Superorder Pteridospermidae Krassilov in Kruchin., Modzal. Filog. Aspekty Paleontol., Tez. Dokl. 35 Sess. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch. 31. 23-27 Jan 1989
Name
Pteridospermidae
Rank
Superorder
Authors (Pub.)
Krassilov V. A.  
Publication
Obshchie printsipy evoljutsionnoj sistematiki i sistema semennykh rastenij [1989/1]
Authors (Book)
Kruchinina N. V. Modzalevskaja T. L.  
Book
Filogeneticheskie aspekty paleontologii
Page number
31
Year
1989

Please login or register to comment on this