The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2021

IDNAME urn:idName:fossilplants.info:species:829E9259-A5BB-4152-8433-B76DAFDAF584 species
Back

Actinocyclus gorbunovii

Actinocyclus gorbunovii Moisseeva, Sheshuk. in Chursevich, Moisseeva, Kozyr., Rubina Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 75(10): 1439. 1990
Name
Actinocyclus gorbunovii
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Actinocyclus
Authors (Name)
Moisseeva A. I. Sheshukova-Poretzkaja V. S.  
Authors (Pub.)
Chursevich G. K. Moisseeva A. I. Kozyrenko T. F. Rubina N. V.  
Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]
Journal
Botanicheskii Zhurnal
Volume
75
Issue
10
Page number
1439
Вasionym Species
Coscinodiscus gorbunovii
Year
1990

Please login or register to comment on this