IDNAME urn:idName:fossilplants.info:species:829E9259-A5BB-4152-8433-B76DAFDAF584 species
Back

Actinocyclus gorbunovii

Actinocyclus gorbunovii Moisseeva, Sheshuk. in Chursevich, Moisseeva, Kozyr., Rubina Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad), 75(10): 1439. 1990
Name
Actinocyclus gorbunovii
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Actinocyclus
Authors (Name)
Moisseeva A. I. Sheshukova-Poretzkaja V. S.  
Authors (Pub.)
Chursevich G. K. Moisseeva A. I. Kozyrenko T. F. Rubina N. V.  
Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]
Journal
Botanicheskij Zhurnal
Volume
75
Issue
10
Page number
1439
Вasionym Species
Coscinodiscus gorbunovii
Year
1990


Please login or register to comment on this