IDNAME urn:idName:fossilplants.info:species:3B4304BB-48D6-4B83-9167-F8A57AB3563E species
Back

Dicotylophyllum amurense

Dicotylophyllum amurense Fedotov Ezheg. Vsesoyuzn. Paleontol. Obshch., 29: 193. 23 May 1986
Name
Dicotylophyllum amurense
Rank
Species
Generic Name
[Genus] Dicotylophyllum
Authors (Pub.)
Fedotov V. V.  
Publication
Novye vidy dvudol'nykh rastenij eotsenovoj flory Rajchikhi (Amurskaja oblast') [New species of the dicotyledonous plants of the Eocene flora of Rajchikha (Amur region)] [1986/5]
Journal
Ezhegodnik Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva
Volume
29
Page number
193
Year
1986

Parent Taxon
[Genus] Dicotylophyllum
Fossil Status
leaves

Stratigraphy
Eocene
Location
Rajchikhinsk, Amur region, Far Eastern, Russian Federation
Paleoregion
Eurasia (Far East)
Data for Holotypus
Repository
Central Scientific-Research Geological Exploration Museum after S. N. Chernyshev (CNIGRMuseum), All-Russian Geological Institute (VSEGEI), St.-Petersburg, Russian Federation
Repository Number
355/11948

Please login or register to comment on this