Publication

Add a new Publication
Sort by: Title (desc.)   Year  

Total: 6873

journal

Végétaux nouveaux du Dévonien supérieur du bassin du Donetz

At: Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Series, 7, Otdeleniye matematicheskikh i estestvennykh nauk, 1931, 4 By: Zalessky M. D.

journal

Vidovoj sostav pyl'tsy i spor v otlozhenijakh verkhnego mela Chulymo-Yenisejskoj vpadiny

At: Trudy Instituta geologii i geofiziki Sibirskogo otdeleniya Akademii Nauk SSSR, 3 By: Chlonova A. F.

journal

Vidy Myrica (sem. Myricaceae) iz miotsena Kamchatki

At: Botanicheskij Zhurnal, 61, 8 By: Chelebaeva A. I.

journal

Vidy semejstva Anacardiaceae iz nizhneoligotsenovykh otlozhenij grjady Kiin-Kerish Zajsanskoj vpadiny

At: Paleontologicheskii Zhurnal, 1989, 2 By: Akhmetiev M. A., Iljinskaja I. A.

book

Viola L.

At: Iskop. Tsvetk. Rast. Ross., St.-Petersburg, 4 By: Arbuzova O. N.

journal

Virella alveata nov. gen., nov. sp. algue verte calcaire (Dasycladales) du Dévonien inférieur du Massif Armoricain, France

At: Geobios, 25, 3 By: Poncet J.

book

Visuté pásmo flecové ve Slánsko-Rakovnické pánvi kamenouhelné

At: Vis. Pásmo Slánsko-Rakovn. Pánvi Kamenouh., Praha, F. Řivnáč, 1885 By: Feistmantel K.

journal

Vitex goderzica [sic] Tsagareli sp. n. iz goderdzskoj flory [Vitex goderzica [sic] Tsagareli sp. n. from Goderdzi flora]

At: Sakartvelos SSR Metsnierebata Ak'ademiis moambe, 78, 2 By: Tsagareli E. A.

journal

Vodjanoj orekh (Trapa i Hemitrapa) v tretichnykh otlozhenijakh yugo-vostochnogo poberezh'ja Bajkala

At: Botanicheskij Zhurnal, 45, 1 By: Budantsev L. Yu.

book

Vodjanoj paporotnik Azolla v tretichnykh otlozhenijakh Sibiri

At: Paleontol. & Stratigr., Moscow, Gosgeolizdat By: Kryshtofovich A. N.

First Previous 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 Next Last