LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:FEABBE93-9DFB-4DB8-A7C7-F04DA9311D62
Back

Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR

journal
Authors (Pub.)
Chursevich G. K. Moisseeva A. I. Kozyrenko T. F. Rubina N. V.  
Title
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR
Original spelling
Новые таксоны рода Actinocyclus (Bacillariophyta) из неогеновых пресноводных отложений СССР [New taxa of the genus Actinocyclus (Bacillariophyta) from the Neogene freshwater sediments of the USSR]
Journal
Botanicheskii Zhurnal
Volume
75
Issue
10
Page from
1439
Page to
1441
Year
1990
Date source
in search
Document URL
https://drive.google.com/file/d/0B4sks78KK5WzYTYyaFF1TF...


Registered Names

Species
Actinocyclus gorbunovii
Actinocyclus tubulosus