The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2021

LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:9A737896-9F84-CF18-096E-0CFDF6E612F9
Back

Opisanie novykh vidov spor i pyl'tsy iz otlozhenij triasa i yury severo-zapada Zapadno-Sibirskoj nizmennosti

book
Authors (Pub.)
Rovnina L. V.  
Title
Opisanie novykh vidov spor i pyl'tsy iz otlozhenij triasa i yury severo-zapada Zapadno-Sibirskoj nizmennosti
Original spelling
Описание новых видов спор и пыльцы из отложений триаса и юры северо-запада Западно-Сибирской низменности
Book
Resheniya i trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po dorabotke i utochneniyu unifitsirovannoj i korrelyatsionnoj stratigraficheskikh skhem Zapadno-Sibirskoj nizmennosti (Tyumen', 21-27 marta 1967)
Book Abbr.
Reshen. Trudy Mezhved. Soveshch. Stratigraf. Skhem Zap.-Sib. Nizm.
Authors (Book)
Rostovtsev N. N.  
Place
Tyumen'
Edition
1970
Fascicle
2
Pages
200–211
Dates
1971/5/13
Date source
Publication delayed (not 1970 title): Лист государственной регистрации № 892 (Всесоюзная книжная палата, дата получения и рассылки обязательного экземпляра).
Document URL
http://mmtk.ginras.ru/pdf/1970_wsiberian_stratigraphy_s...