LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:98833857-9774-4150-8CE5-8912650DA03F
Back

A catalogue of the types of fossil species and intraspecific taxa kept in the Museum of the Department of palaeobotany, Institute of botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

journal
Authors (Pub.)
Łańcucka-Środoniowa M.  
Title
A catalogue of the types of fossil species and intraspecific taxa kept in the Museum of the Department of palaeobotany, Institute of botany, Polish Academy of Sciences, Kraków
Original spelling
Katalog typów kopalnych gatunków i taksonów wewnątrzgatunkowych znajdujących się w Muzeum Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Journal
Acta Palaeobotanica
Volume
25
Issue
1-2
Page from
21
Page to
32
Year
1985
Month from
12
Date source
Publisher's statement
Document URL
http://bomax.botany.pl/pubs/data/article_pdf?id=2761


Registered Names

Species
Acorellus distachyoformis
Andromeda carpatica
Campanula palaeopyramidalis
Carex elongatoides
Carex flaviformis
Carex globosiformis
Carex plicata
Carex pseudocyperoides
Carex strigosoides
Cunninghamia europaea
Show all

New Typification

Species
Armeria iversenii
Carpinus polonica
Cicer pliocaenicum
Cicer pliocaenicum
Circaea lutetianoides
Fothergilla europaea
Juglans szaferi
Larix ligulata
Physalis pliocenica
Prunus persicoides
Show all