LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:91B466DC-21DB-D687-C5B5-3103F4E43F2D
Back

Flora retycka północnego stoku gór świe̜tokrzyskich

journal
Authors (Pub.)
Raciborski M.  
Title
Flora retycka północnego stoku gór świe̜tokrzyskich
Original spelling
Z pie̜cioma tablicami / Osobne odbicie z tomu XXIII. Rozpraw Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii umieje̜tności w Krakowie
Journal
Rozprawy Akademii Umiejetności
Subheading
Wydział
Series
Wydział matematyczno-przyrodniczy
Annee/Jahrgang
Ser. 2
Volume
3=23
Page from
[292] 1
Page to
326 [35], pl. 1-5
Year
1891
Document URL
http://storage.lib.uchicago.edu/pres/2014/pres2014-0055...