The INTERNATIONAL FOSSIL PLANT NAMES INDEX
Global registry of scientific names of fossil organisms covered by the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi, and Plants and the International Code of Zoological Nomenclature © 2014-2021

LSID urn:lsid:fossilplants.info:publication:63D15CDF-C129-F93D-1E44-76BCF768E497
Back

Raznoobrazie melovykh platanoobraznykh Anadyrsko-Koryakskogo subregiona v svyazi s izmeneniyami klimata

journal
Authors (Pub.)
Herman A. B.  
Title
Raznoobrazie melovykh platanoobraznykh Anadyrsko-Koryakskogo subregiona v svyazi s izmeneniyami klimata
Original spelling
Разнообразие меловых платанообразных Анадырско-Корякского субрегиона в связи с изменениями климата
Journal
Stratigrafija. Geologicheskaja korreljatsija
Volume
2
Issue
4
Pages
62–77
Dates
1994
Document URL
https://yadi.sk/i/y_E3VutFG481ZA
Registered Names

Species