ISSN urn:issn:fossilplants.info:journal:0AFE7DD7-B3D4-7975-5AF0-079DC972EB28
Back

Geologia Sudetica

Title
Geologia Sudetica
Abbreviation
Geol. Sudetica
ISSN Print
0072-100X
Comment
Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Geologicznych; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Wrocław, Poland
Year from
1964


Pubs in journal

Publication
Stanowisko utworów plioceńskich w Kotlinie Kłodzkiej [1984/8]