IDNAME urn:idName:fossilplants.info:genus:DABA5FC1-35A8-459B-AE1B-7E79F7E18140 genus
Back

Abakaniella

Genus Abakaniella Chachlov Trudy Tomsk. Gos. Univ., 96: 91. 21 Sep 1939
Name
Abakaniella
Rank
Genus
Authors (Pub.)
Chachlov V. A.  
Publication
O nekotorykh ostatkakh drevne-devonskoj flory Minusinskoj kotloviny [1939/9]
Journal
Trudy Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta
Volume
96
Page number
91
Year
1939

Parent Taxon
[Unranked] Algae
Fossil Status
thallus

Type
Abakaniella devonica


Links by generics

Species
Abakaniella devonica

Please login or register to comment on this