IDNAME urn:idName:fossilplants.info:genus:BE011777-76D3-4B8D-9BBC-E3972FFBCEF4 genus
Back

Scharkromella

Genus Scharkromella Savizk. in Savizk., Iskandarkh. in Arapov Stratigr. Kamennoug. Permsk. Kont. Otlozh. Vost. Uzbekist. 77. 1984
Name
Scharkromella
Rank
Genus
Authors (Name)
Savizkaja L. I.  
Authors (Pub.)
Savizkaja L. I. Iskandarkhodzhaev T. A.  
Publication
Opisanie rastenij i nekotorye materialy k istorii razvitiya rastitelnosti v pozdnem paleozoe Srednej Azii [1984]
Authors (Book)
Arapov V. A.  
Book
Stratigrafiya kamennougol'nykh i permskikh kontinental'nykh otlozhenij Vostochnogo Uzbekistana i prilegayushchikh territorij
Page number
77
Year
1984

Parent Taxon
[Order] Trichopityales
Fossil Status
stems (with leaves)

Type
Scharkromella stenophylla


Links by genus

Species
Scharkromella stenophylla

Please login or register to comment on this