Book

Add a new Book
Sort by: Title (desc.)   Original spelling   Abbreviation  

Total: 797

Beiträge zur Versteinerungskunde

At: Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung By: Rossm.

Beschreibung merkwürdiger Kräuter-Abdrücke und Pflanzen-Versteinerungen

At: Gotha, in der Beckerschen Buchhandlung By: Schloth.

Biology and Evolution of Fossil Plants

At: Englewood Cliffs, Prentice Hall By: E.L. Taylor,T.N. Taylor

Biostratigrafija nizhnego i verkhnego devona Dzhungaro-Balkhashskoj provintsii

At: Novosibirsk, Nauka, Sibirskoe otdelenie By: Dubat.,Stukal.

Biostratigrafija verkhnego paleozoja gornogo obramlenija Yuzhnoj Fergany

At: Tashkent, Izdatel'stvo "Fan" Uzbekskoj SSR By: Sixtel

Biostratigrafiya i litologiya verkhnego paleozoya Urala

At: Sverdlovsk, Ural'skoe otdelenie Akademii nauk SSSR By: Tchuvashov

Biota vostoka Evropejskoj Rossii na rubezhe rannej i pozdnej permi [Biota of East European Russia at the early/late Permian boundary]

At: Moscow, GEOS

Bohai Yan'an Diqu Zao Disanji Lunzao

At: Beijing, Kexue chubanshe

Botanika

At: Sofia, Drzhavno Izdatelstvo “Nauka i Izkustvo” By: Vodenich.

British Antarctic ("Terra Nova") Expedition,1910. Natural history reports. Geology

At: London, Trustees of the British Museum (Natural History)

First Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next Last