LSID urn:lsid:fossilplants.info:book:37E4C37F-E789-4ED5-801F-209C69F2C679
Back

Zhongguo Zhiwu Huashi

Title
Zhongguo Zhiwu Huashi
Original spelling
中國植物化石 [Fossil plants of China]
Abbreviation
Zhongguo Zhiwu Huashi
Place
Beijing
Publishers
Kexue chubanshe


Pubs in book

Publication
Zhongguo Gushengdai zhiwu [1974/11]
Zhongguo Xinshengdai Zhiwu [1978/5]
Zhongguo Zhongshengdai zhiwu [1963/11]