LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:FC1A838A-DBBE-45B6-BAA5-4C338BB2D4CD
Back

Baikovskaja T. N.

Last Name
Baikovskaja
Original Last Name
Байковская
Author Standard Abbr.
Baik.
First Name
Tatiana
Original First Name
Татьяна
First Name Abbr.
T
Middle Name
Nikolaevna
Original Middle Name
Николаевна
Middle Name Abbr.
N
Year from
1912


Author's books

Book
Mel. Fl. Sakhalina
Sarm. Fl. Krynki
Verkhnemiots. Fl. Juzh. Primor.


Author's pubs

Publication
Artocarpus Forst. [1982/12]
Formal'nye rody pokrytosemennykh rastenij neustanovlennogo rodstva: Quereuxia Kryshtofovich, 1953 [Formal genera of angiosperms of uncertain affinity: Quereuxia Kryshtofovich, 1953] [1963/11]
Melovaja flora Sakhalina [1960/7]
Nekotorye dannye ob eotsenovoj flore Kurskoj oblasti [1968/10]
Novye vidy rastenij iz nizhnetretichnykh otlozhenij Rajchikhinska Amurskoj obl. [1987/1]
O sistematicheskom polozhenii nekotorykh paleotsenovykh rastenij Romankol'saja v Juzhnom Urale [On the systematic position of some Palaeocene plants of Romankol'saj of the Southern Urals] [1980/9]
O verkhnemelovykh florakh Chulymo-Enisejskogo bassejna [1957/5]
O verkhnemelovykh rastenijakh Transil'vanii (Rumynija) [1965/3]
Oligotsenovaja flora gory Ashutas v Kazakhstane [1956/3]
Paleotsenovaja flora Romankul'saja (Juzhnyj Ural) [1984/3]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies