LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:FA8A920F-FC41-4C3D-B552-07BD0B229AF5
Back

von Heer O.

Prefix
von
Last Name
Heer
Author Standard Abbr.
Heer
First Name
Oswald
First Name Abbr.
O
Title
Professor
Year from
1809
Year to
1883


Author's books

Book
Contr. Fl. Foss. Portugal
Pfl. Pfahlbauten
Urwelt Schweiz
Fl. Foss. Arct.
Fl. Foss. Helvet.
Fl. Tert. Helv.
Rech. Climat Vég. Tert.
Perm. Pflanz. Fünfkirchen Ungarn
Braunkohlepflanz. Bornstädt


Author's pubs

Publication
Az Erdélyben fekvő Zsily-völgyi barnakőszén virányról [1872]
Beiträge zur fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes [1878/6]
Beiträge zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes [1876/8]
Beiträge zur Kreide-Flora I [1869/7]
Beiträge zur Kreide-Flora II [1871/11]
Beiträge zur nähern Kenntnis der sächsisch-thüringischen Braunkohlenflora [1861/11]
Beiträge zur nähern Kenntnis der sächsisch-thüringischen Braunkohlenflora [1861/11]
Beiträge zur fossilen Flora Spitzbergens [1876/12]
Beiträge zur fossilen Flora von Sumatra [1879/11]
Contributions à la flore fossile du Portugal [1881/12]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies