LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:EFCB5F6E-88EE-0E7B-72C3-A14B26123529
Back

Iskandarkhodzhaev T. A.

Last Name
Iskandarkhodzhaev
Original Last Name
Искандарходжаев [Искандархўжаев, original Uzbek]
Author Standard Abbr.
Iskandarkh.
First Name
Turgun
Original First Name
Тургун
First Name Abbr.
T
Middle Name
Abdurakhmanovich
Original Middle Name
Абдурахманович
Middle Name Abbr.
A


Author's pubs

Publication
K poznaniyu paleozojskoj rastitel'nosti Srednej Azii [1981]
Opisanie rastenij i nekotorye materialy k istorii razvitiya rastitelnosti v pozdnem paleozoe Srednej Azii [1984]
Rastenija srednego karbona, verkhnego karbona i nizhnej permi Fergany [1975/10]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies