LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:E843F86E-BBB5-437D-96C7-92E8BFDEF858
Back

Botscharnikova A. D.

Last Name
Botscharnikova
Original Last Name
Бочарникова
Author Standard Abbr.
Botscharnikova
First Name
Anfija
Original First Name
Анфия
First Name Abbr.
A
Middle Name
Dmitrievna
Original Middle Name
Дмитриевна
Middle Name Abbr.
D


Author's pubs

Publication
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz eotsenovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz paleotsenovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]
Kratkoe opisanie spor i pyl'tsy iz verkhnemelovykh otlozhenij vostochnogo sklona Severnogo, Srednego Urala i Zaural'ja [1960/2]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies