LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:DCC50E06-5A38-468E-8DA9-016EB34C72CE
Back

Korde K. B.

Last Name
Korde
Original Last Name
Кордэ
Author Standard Abbr.
Korde
First Name
Kira
Original First Name
Кира
First Name Abbr.
K
Middle Name
Borisovna
Original Middle Name
Борисовна
Middle Name Abbr.
B
Years
1912–2001


Author's pubs

Publication
Dasycladaceae iz kembrija Tuvy [Dasycladaceae from the Cambrian of Tuva] [1950/8]
K morfologii mutovchatykh sifonej karbona Severnogo Urala [1950/8]
K sistematike iskopaemykh Суаnорhусеае [On the systematics of fossil Суаnорhусеае] [1958/10]
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza [1973/4]
Katalog iskopaemykh rastenij Kavkaza [1973/12]
Kembrijskie vodorosli [1968/11]
Kembrijskie vodorosli iz okrestnostej s. Boguchany na r. Angare [1954/12]
Mikroskopicheskaja struktura nasloenij stromatolitov i tipy sokhrannosti iskopaemykh Cyanophyceae [1950/4]
Neobyzvestvlennye vodorosli paleozoya Vostochnogo Sayana [1993/6]
Neskol'ko vidov drevnikh Cyanophyta i i ikh tsenozy [1965/9]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies