LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:D06A4211-D543-414F-944C-8DFBCA437143
Back

Zyrina T. S.

Last Name
Zyrina
Original Last Name
Цырина [Tsyrina]
Author Standard Abbr.
Zyr.
First Name Abbr.
T
Middle Name Abbr.
S


Author's pubs

Publication
Rastitel'nye ostatki iz akchagyl'skikh otlozhenij Kila-Kuprovskogo neftianogo rajona Juzhnoj Kakhetii [1934]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies