LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:C75CCE00-6A3C-434F-A678-A483D13C1CFB
Back

Sixtel T. A.

Last Name
Sixtel
Original Last Name
Сикстель
Author Standard Abbr.
Sixtel
First Name
Tatiana
Original First Name
Татьяна
First Name Abbr.
T
Middle Name
Alexeevna
Original Middle Name
Алексеевна
Middle Name Abbr.
A
Years
1910–1981
Author's pubs

Publication
Drevnij paporotnik Gonatosorus notabilis sp. nov. i ego spory [Ancient fern Gonatosorus notabilis sp. nov. and its spores] [1965/11]
Flora pozdnej permi i rannego triasa v Juzhnoj Fergane [1963/3]
Jurskaja flora kamennougol'nogo mestorozhdenija Fan-Yagnob [1952/6]
K fitostratigrafii permi Srednej Azii [1966/7]
K istorii razvitija drevovidnykh plaunov v Srednej Azii [1959/9]
K istorii razvitiya ginkgovykh v Srednej Azii [1971]
K poznaniyu paleozojskoj rastitel'nosti Srednej Azii [1981]
Materialy k poznaniju jurskoj flory ugol'nogo mestorozhdenija Angren [1953/11]
Materialy k stratigrafii jurskikh uglenosnykh otlozhenij Yagmana v Turkmenskoj SSR [1953/11]
Materialy k stratigrafii jurskoj tolshchi kamennougol'nogo mestorozhdenija Kok-Yangak [1953/11]
Show all

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies