LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:AB4D699D-C152-4370-9612-8432D119BD71
Back

Petrescu I.

Last Name
Petrescu
Author Standard Abbr.
Iust. Petrescu
First Name
Iustinian
First Name Abbr.
I


Author's books

Book
Pl. Fos.


Author's pubs

Publication
Asupra unor lemne de Icacinoxylon Shilkina din oligocenul de la Telega-Prahova [1972]
Asupra unor noi aflorimente de lemne fosile din Miocenul superior al munţilor Metaliferi [1971]
Asupra unui nou punct paleofloristic din Cretacicul superior al bazinului Rusca Montană [1971]
Carapoxylon napocense n. sp. à l’Eocene de Mănăştur-Cluj (Nord-Ouest de la Transylvanie, Roumanie) [1987]
Cîteva plante noi din Oligocenul Vāii Almaşului (Jud. Sălaj) [1968]
Consideraţii preliminare asupra florei Cretacice de la Săsciori-Sebeş [1972]
Eine neue Rehderodendron-Art (Styracaceae) aus dem oberen Pliozän des Baraolt-Beckens (SR Rumänien) [1983/7]
Flora eocenǎ de la Gîrbou-Cluj [1976/5]
Noutăţi paleobotanice asupra eocenului de la Gîrbou-Cluj (notă preliminară) [1970]
Nouveaux taxa pour la flore Oligocène de Roumanie [1997]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies