LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:7C89CC3F-FEA4-4454-89CA-4081760BF630
Back

Samylina V. A.

Last Name
Samylina
Original Last Name
Самылина
Author Standard Abbr.
Samyl.
First Name
Valentina
Original First Name
Валентина
First Name Abbr.
V
Middle Name
Alexeevna
Original Middle Name
Алексеевна
Middle Name Abbr.
A
Years
1930–2002


Author's pubs

Publication
Birisia - novyj rod melovykh paporotnikov Sibiri [Birisia - a new genus of Cretaceous ferns of Siberia] [1972/2]
Dva novykh rannemelovykh vida ginkgovykh iz Vostochnogo Zabajkal'ja [1984/7]
Early Cretaceous angiosperms of the Soviet Union based on leaf and fruit remains [1968/7]
Etapy razvitija flory Severo-Vostoka Azii v melovom periode [1987/5]
Ginkgovye i chekanovskie iz verkhnemelovykh otlozhenij Eliseevskogo obnazheniya na r. Grebenke (Pravoberezh'je r. Anadyr') [1992/2]
Ginkgovye i chekanovskievye (nekotorye itogi i zadachi issledovaniy) [1970/9]
Grenana - novyj rod semennykh paporotnikov iz jurskikh otlozhenij Srednej Azii [Grenana - a new genus of seed ferns from the Jurassic deposits of Middle Asia] [1990]
K sistematike roda Heilungia [1973/3]
Mezozojskaja flora levoberezh'ja r. Kolymy (Zyrjanskij uglenosnyj bassejn). Chast' I. Khvoshchevye. Paporotniki. Tsikadovye, bennettitovye [1964/5]
Mezozojskaja flora levoberezh'ja r. Kolymy (Zyrjanskij uglenosnyj bassejn). Chast' II. Ginkgovye. Khvoynye. Obshchie glavy [1967/12]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies