LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:73B1A0A2-B6AC-40C0-8C65-718BEFE44415
Back

Chursevich G. K.

Last Name
Chursevich
Original Last Name
Хурсевич [= Khursevich]
Author Standard Abbr.
Chursevich
First Name
Galina
Original First Name
Галина
First Name Abbr.
G
Middle Name
Kuz'minichna
Original Middle Name
Кузьминична
Middle Name Abbr.
K


Author's books

Book
O Gran. Neogen. Antropogen.


Author's pubs

Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies