LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:65EC921E-0387-4F19-947B-22210B92F050
Back

Budantsev L. Yu.

Last Name
Budantsev
Original Last Name
Буданцев [= Budantzev]
Author Standard Abbr.
Budants.
First Name
Lev
Original First Name
Лев
First Name Abbr.
L
Middle Name
Yustinianovich
Original Middle Name
Юстинианович
Middle Name Abbr.
Yu


Author's books

Book
Iskop. Fl. Arktiki
Istor. Arkt. Fl. Rann. Kajnof.
Tret. Fl. Ostr. King-Dzhordzh
Vopr. Sravn. Morf. Sem. Rast.


Author's pubs

Publication
Betula L. I. Vidy, ustanovlennye po list'jam [Betula L. I. Species established on the leaves] [1982/12]
Broussonetia (Moraceae) v verkhneeotsenovykh otlozhenijakh Zapadnoj Kamchatki [Broussonetia (Moraceae) in the Upper Eocene sediments of Western Kamchatka] [1995/9]
Carpinus L. I. Vidy, ustanovlennye po list'jam i otpechatkam plodovykh obertok (braktej) [Carpinus L. I. Species established on the leaves and the fruit involucres remains (bracts)] [1982/12]
Corylus L. I. Vidy, ustanovlennye po list'jam [Corylus L. I. Species established on the leaves] [1982/12]
Eotsenovaja flora Pavlodarskogo Priirtysh'ja [Eocene flora of Pavlodarian Cis-Irtyshia] [1957/5]
Iskopaemye flory Arktiki [1969/4]
Istorija arkticheskoj flory epokhi rannego kajnofita [1983/10]
Materialy k izucheniju flory kontinental'nogo oligotsena Turgaya [1955/12]
Morfologija list'jev i taksonomija rodov Protophyllum Lesq. i Pseudoprotophyllum [1975/10]
Nakhodka list'jev Macclintockia kovatschensis v eotsenovykh otlozhenijakh Zapadnoj Kamchatki [Discovery of the leaves of Macclintockia kovatschensis in Eocene deposits of the Western Kamchatka] [1990]
Show all
Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies