LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:3515EE0F-F27F-6196-D364-565D104FB4A0
Back

Álvarez Ramis C.

Last Name
Álvarez Ramis
Author Standard Abbr.
Álvarez Ramis
First Name
Concepción
First Name Abbr.
C


Author's pubs

Publication
Hallazgo de un endocarpo del genero Acer en niveles del Cretácico superior del embalse de Pedrezuela (Guadalix de la Sierra) [1996/12]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies