LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:1C2039A8-7B29-4AB5-BF9E-688480C4C974
Back

Araslanova R. M.

Last Name
Araslanova
Original Last Name
Арасланова
Author Standard Abbr.
Araslan.
First Name
Raisa
Original First Name
Раиса
First Name Abbr.
R
Middle Name
Muladzjanovna
Original Middle Name
Муладзяновна
Middle Name Abbr.
M


Author's pubs

Publication
Novye palinologicheskie dannye k stratigrafii ejfel'skikh otlozhenij zapadnogo sklona Srednego Urala (Permskaja oblast') [1976/7]
Novye vidy miospor paleozojskikh rastenij Evropejskoj chasti SSSR [New species of miospores of the Palaeozoic plants of the European part of the USSR] [1972/10]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies