LSID urn:lsid:fossilplants.info:author:1B8352FC-0A29-4CAD-8D54-B4C9B802CD28
Back

Rubina N. V.

Last Name
Rubina
Original Last Name
Рубина
Author Standard Abbr.
Rubina
First Name
Ninel'
Original First Name
Нинель
First Name Abbr.
N
Middle Name
Vladimirovna
Original Middle Name
Владимировна
Middle Name Abbr.
V


Author's pubs

Publication
Novye taksony roda Actinocyclus (Bacillariophyta) iz neogenovykh presnovodnykh otlozhenij SSSR [1990]

Author's supragenus


Author's genus


Author's infragenus


Author's species


Author's infraspecies